1. správcovská
a konkurzní v.o.s.

1. správcovská a konkurzní v.o.s.

Společnost 1. správcovská a konkurzní v.o.s. byla založena roku 1999. Veřejná obchodní společnost vykonává činnost insolvenčního správce od roku 2010 prostřednictvím ohlášených společníků Mgr. Pavla Nováka a Ing. Pavla Zelenky. Od roku 2012 vykonává Mgr. Pavel Novák i funkci insolvenčního správce se zvláštním povolením.

Naše služby

Oddlužení:

Oddlužení je služba poskytovaná fyzickým osobám v situaci platební neschopnosti, která jim umožňuje systematicky splácet své dluhy podle schváleného plánu a nakonec být osvobozeny od zbylých závazků. Tento právní proces poskytuje dlužníkům šanci na nový finanční začátek a ochranu před exekucemi a vymáháním dluhů.

Konkurz:

Konkurz je komplexní právní proces, který se vztahuje na podniky nebo jednotlivce, kteří se ocitli v finanční tísni. Cílem konkurzu je řešit jejich dluhy a majetek systematickým způsobem, často s cílem ochránit je před agresivními věřiteli a zajistit spravedlivé vyrovnání s věřiteli. Během konkurzního procesu může být zastavena vymáhání dluhů, umožněno prodej majetku za účelem uspokojení věřitelů a v některých případech může být navržen plán, jak podnik nebo jednotlivec získá opět finanční stabilitu.

Reorganizace:

Reorganizace je proces, kterým se podnik s finančními potížemi snaží restrukturalizovat své závazky, aby mohl nadále fungovat a udržet svoji činnost. Tento proces často zahrnuje jednání s věřiteli, restrukturalizaci dluhů, prodej části majetku nebo změny ve vedení podniku. Cílem reorganizace je obvykle dosáhnout finanční stability a dlouhodobé udržitelnosti podniku.

Likvidace:

Likvidace je proces ukončení činnosti podniku nebo společnosti a rozdělení jeho aktiv mezi věřitele a akcionáře. Během likvidace jsou provedeny veškeré nezbytné kroky k uzavření všech účtů, vyrovnání dluhů a rozdělení majetku. To může zahrnovat prodej aktiv, vyplácení věřitelům a zrušení společnosti. Cílem likvidace je uzavřít všechny finanční a právní záležitosti společnosti a zajištění, aby byla spravedlivě rozdělena mezi všechny zúčastněné strany.